English-Turkish translations for burp:

geğirme · geğirmek, geğirmek. · geğirti · other translations

burp geğirme

Have you tried burping him?

Onu geğirmeyi denedin mi?

There'd be no more sports, no burping, no Howie Mandel

Spor olmazdı, geğirme olmazdı, Howie Mandel de olmazdı.

Are you teaching him burping?

Ona geğirmeyi mi öğretiyorsun?

burp geğirmek, geğirmek.

I just burped into this because I'm an adult woman.

Az önce geğirdim, çünkü ben yetişkin bir kadınım.

Nothing, it was a burp.

Hiçbir şey, sadece geğirdim.

A fart's just as good as a burp, David, sometimes even better.

Osuruk da geğirmek kadar iyidir David, hatta bazen daha iyidir.

burp geğirti

Vomit and a burp together,

Kusmak ve geğirti bir arada.

A flaming burp.

Yanan bir geğirti.

It's not always a burp.

Her zaman geğirti olmuyor.