English-Turkish translations for burst:

patlatmak, patlamak · patlama · atılmak · atış · ayrılmak · other translations

burst patlatmak, patlamak

Will there be a soft landing or will the bubble burst?

Yumuşak bir iniş mi olacak yoksa balon patlayacak mı?

If we're experiencing a temporaI field, a tachyon burst might disperse it.

Eğer bir zamansal alan yaşıyorsak, bir takiyon patlaması onu dağıtacaktır.

A water pipe burst last night.

Dün gece su borusu patladı.

Click to see more example sentences
burst patlama

Bursts of radical politics followed and then a nervous breakdown.

Radikal politika patlamaları ve sinir bozukluğu da onu takip etti.

Its early symptoms include sudden bursts of emotion mostly irrational anger.

İlk bulguları; ani duygu patlamaları, çoğunlukla da mantıksız öfke.

Remember, aim low and fire in short, controlled bursts.

Hatırla, düşük hedef ve kısa ateşleme, kontrollü patlamalar.

Click to see more example sentences
burst atılmak

Some kind of proton burst.

Bir çeşit proton atışı.

lnitiating impulse burst now.

İtici atışı başlatılıyor şimdi.

burst atış

Lieutenant, prepare a five-second burst.

Binbaşı, beş saniyelik bir atış hazırlayın.

burst ayrılmak

The elements came together and burst apart, forming shoes and ships and sealing-wax and cabbages and kings.

Bu elementler bir araya geldi ve ayrılarak ayakkabılar, gemiler, balmumu, lahanalar ve krallar oluşturdu.