English-Turkish translations for bushed:

bitkin · yorgun · other translations

bushed bitkin

Dead plants, dead bushes.

Ölü bitkiler, ölü çalılar

bushed yorgun

Hey, move aside, I'm bushed.

Hey, çekil kenara, çok yorgunum.