English-Turkish translations for bushel:

kile · other translations

bushel kile

Thirty-two bushels of wheat

Otuz iki kile buğday.

Make baskets and bushels.

Sepetler ve kileler yapıyoruz.

Berry bushels, check.

Böğürtlen kileleri, tamam.