English-Turkish translations for bushy:

gür · çalı gibi · other translations

bushy gür

He had bushy hair, a mustache, and a red jacket.

Gür saçları, bıyığı ve kırmızı bir ceketi vardı.

Robin Williams, big, bushy beard, bad Boston accent.

Ben Robin Williams'ım, büyük, gür sakallı, kötü Boston aksanlı.

Oh bright eyed and bushy tailed, fish, flowers, sunshine

Parlak gözler ve gür bir saç kuyruğu, balık, çiçekler, güneş ışığı

Click to see more example sentences
bushy çalı gibi

I like your nice bushy hair, Proculus!

Çalı gibi kılların hoşuma gitti, Proculus!