English-Turkish translations for business:

· şey · mesele · iş yeri · ticaret · işletme · sorun · ticari · olay · meslek · konu · görev · işletmeler · vazife · işyeri · alışveriş · madde · firma · sektör · other translations

business mesele

A little family business.

Küçük bir aile meselesi.

This is just business.

Bu sadece meselesi.

I have to ask you something else. A matter of business.

Size başka bir şey daha sormalıyım, bir meselesi.

Tom, this is business and this man is taking it very, very personal.

Tom, bu bir meselesi ve bu herif, fazla kişisel alıyor bak!

This isn't a business thing.

Bu bir meselesi değil.

This is his family business.

Bu onun aile meselesi.

Uh, this is police business.

Bu polis meselesi ama.

This is family business.

Bu aile meselesi.

This is our business, not yours.

Bu bizim meselemiz senin değil.

Well, that's a business about which I understand nothing.

Bu, hakkında hiçbir şey anlamadığım bir mesele.