English-Turkish translations for businessman:

adamlar · iş adamı · işadamı · girişimci · tüccar · other translations

businessman adamlar

But I may be a man of business, but that doesn't make me a businessman.

Ama ben bu işin adamı olabilirim, fakat bu beni bir adamı yapmaz.

And it's what's made me a successful businessman.

Beni başarılı bir adamı yapan da bu zaten.

He's a respected businessman with an alibi for both murders.

Kendisi, iki cinayet için de şahidi olan saygıdeğer bir adamı.

Click to see more example sentences
businessman iş adamı

But I may be a man of business, but that doesn't make me a businessman.

Ama ben bu işin adamı olabilirim, fakat bu beni bir adamı yapmaz.

And it's what's made me a successful businessman.

Beni başarılı bir adamı yapan da bu zaten.

He's a respected businessman with an alibi for both murders.

Kendisi, iki cinayet için de şahidi olan saygıdeğer bir adamı.

Click to see more example sentences
businessman işadamı

I'm a businessman, a small businessman, and I'm sure you can understand that.

Ben bir işadamıyım, küçük bir işadamı ve eminim bunu anlayabiliyorsunuz.

I mean, a really wonderful businessman.

Demek istediğim, o gerçekten harika bir işadamı.

You're a businessman, are you not?

Sen bir işadamı mısın değil misin?

Click to see more example sentences
businessman girişimci

Sam is a producer, businessman, entrepreneur, humanitarian.

Sam bir yapımcı, adamı girişimci, bir yardımsever.

businessman tüccar

I know Mr. Fishfinger's a successful businessman, but

Biliyorum, Bay Fishfinger başarılı bir tüccar, ama