English-Turkish translations for buster:

Avcı · herif · adam · other translations

buster Avcı

It's like Ghost Busters!

Bu Hayalet Avcıları gibi!

The Ghost busters did it.

Hayalet Avcıları bunu yaptı.

buster herif

The buster brought me back.

Bu herif beni geri getirdi.

Got a problem, Buster brown?

Bir sorun mu var, kızarık herif?

buster adam

Buster is a grown man.

Buster yetişkin bir adam.