English-Turkish translations for but:

ama · oysa · fakat · ki · sadece · başka · -den başka · ancak · yine de · yalnızca, yalnız · hiç olmazsa · hariç · lakin · aksine · gene de · buna rağmen · itiraz · other translations

but ama

But it's not for me.

Ama bu benim için değil.

But this, this is for me.

Ama bu? Bu benim için.

But it's not for you.

Ama senin için değil.

But you and me

Ama Sen ve ben

But this is not you.

Ama bu sen değilsin.

But it's for you

Ama bu senin için

But, but, but what?

Ama, ama, ama ne?

But this is not that.

Ama bu öyle değil.

But I'm not you.

Ama ben sen değilim.

But not for this.

Ama bunun için değil.