English-Turkish translations for butane:

bütan · other translations

butane bütan

is a good butane regulator.

iyi bir bütan regulatörüdür.

Maybe it cracked the main butane tank.

Belki de ana bütan gazı tankını çatlatmıştır.

That's the main butane tank up there, Bubba.

Yukarıdaki ana bütan gazı tankı bu Bubba.

Click to see more example sentences