English-Turkish translations for butchery:

kasaplık · other translations

butchery kasaplık

But when you are king, remember today and the difference between battle and butchery.

Ama sen kral olduğunda, bugünü ve kasaplık ile savaş arasındaki farkı unutma.

There's a perverse elegance to this butchery.

Bu kasaplığın sapıkça bir zarafeti var.

The butchery is irrational, yet meticulous and deliberate.

Akıl almaz bir kasaplık, ama yine de titiz ve planlı.