English-Turkish translations for butter:

tereyağı · yağ · tereyağlı · tereyağ · other translations

butter tereyağı

It's bread and butter for us!

Bu bizim için ekmek ve tereyağı!

I'll get you some butter.

Sana biraz tereyağı getireyim.

And if I were a piece of bread, you'd be butter or jam.

Ben bir parça ekmek olsaydım, sen tereyağı ya da reçel olurdun.

Click to see more example sentences
butter yağ

For the last three days, she hasn't ordered anything no milk, no butter, no eggs.

Son üç gündür hiçbir şey sipariş etmedi de. Ne süt, ne yağ, ne de yumurta.

Now, there's two boats, Billy Bob, and they're moving like buttered pigs.

Oradaki iki tekne işte Billy Bob. Yağlı domuzlar gibi gidiyorlar!

No, but it was, like It's like sweet, sour, and salty butter.

Hayır ama bu sanki bu sanki tatlı,ekşi ve tuzlu bir yağ gibi

Click to see more example sentences
butter tereyağlı

Yes, the butter chicken man.

Evet, tereyağlı tavuk adam.

Bread and butter pudding, my favourite.

Tereyağlı ekmek pudingi, en sevdiğim.

what about mashed potatoes with butter?

ya tereyağlı patates püresine ne dersin?

Click to see more example sentences
butter tereyağ

You want some butter, honey?

Biraz tereyağ ister misin, tatlım?

Ma'am, can I get some more butter?

Bayan, biraz daha tereyağ alabilir miyim?

International Butter Club?

Uluslararası tereyağ kulübü.

Click to see more example sentences