English-Turkish translations for buttercup:

düğün çiçeği · düğünçiçeği · other translations

buttercup düğün çiçeği

I'm pretending I'm a nice, unspoiled child whose heart is full of daisies and buttercups.

Şirin bozulmamış bir çocuk olduğumu Kalbi düğün çiçeği ve papatya dolu olan birisi olduğumu varsayıyorum.

But still I'm called Buttercup Poor little Buttercup

Ama hâlâ düğün çiçeği derler bana Zavallı küçük düğün çiçeği

I'm not gay, just because I said buttercup.

Ben gay değilim, sırf düğün çiçeği dedim diye.

Click to see more example sentences
buttercup düğünçiçeği

This is my wife, buttercup.

Bu da karım, düğünçiçeği.

President Raiko and the first lady, buttercup Raiko, just arrived.

Başkan Raiko ve eşi Düğünçiçeği Raiko teşrif ettiler.

She's a Buttercup Scout.

O bir Düğünçiçeği İzci Kızı.

Click to see more example sentences