English-Turkish translations for buttons:

düğme · buton · other translations

buttons düğme

Just press this green button, send a little shock through him and it'll wake him up, okay?

Sadece, bu yeşil düğmeye basın biraz şok gönderin yardımıyla ve uyanacağım onu, tamam mı?

You know, that button looks very familiar.

Biliyor musunuz, bu düğme tanıdık geliyor.

You wanted a big red button.

Büyük kırmızı bir düğme istemiştin.

Click to see more example sentences
buttons buton

But whatever you do, don't touch that button!

Fakat ne olursa olsun o butona dokunma!

It's a panic button.

Bu bir panik butonu.

No. Especially this red button.

Özellikle şu kırmızı butona..

Click to see more example sentences