English-Turkish translations for buyer:

alıcı · müşteri · satın almacı · other translations

buyer alıcı

And if our theory is correct, she's not just our buyer; she's our killer.

Ve teori doğruysa, o sadece bizim alıcı değil; O bizim katil.

Hardison, you're gonna need a fake I.D. To be the buyer.

Hardison, alıcı olmak için sahte bir kimliğe ihtiyacın var.

Where's this new buyer?

Nerede bu yeni alıcı?

Click to see more example sentences
buyer müşteri

These people are our best buyers.

Bu insanlar bizim en iyi müşterilerimiz.

Jane Forrest, exquisite properties for appropriate buyers.

Jane Forrest, uygun müşteriler için seçkin mülkler.

Chief, Jerry's buyer keeps calling.

Şef, Jerry'nin müşterisi arayıp duruyor.

Click to see more example sentences
buyer satın almacı

Good buyer, good film-maker.

İyi satın almacı, iyi filmci.