by product

Production Design by William Chang Suk Ping

Yapım Tasarımcısı: William Chang Suk Ping

It might be an environmental by-product created by increased traffic.

Artan trafik tarafından yaratılmış çevresel bir yan ürün olabilir.

Well, not directly, but sometimes you get them as a by-product.

Direkt olarak değil ama bazen yan ürün olarak geliyorlar.

And this releases a very important by-product, oxygen.

Bu da çok önemli bir ürünü ortaya çıkarıyor: Oksijen.

I was only a by-product of your sensual experience.

Ben sadece senin bedensel deneyiminin bir yan ürünüyüm.

Produced by Gen Production

Bir Gen Prodüksiyon Yapımı

It's a by-product of their mining operation.

Bu bir ürün Kendi maden operasyonlarından

Production Design by KlSAKU ITO CHlYOO UMEDA

Yapım Tasarımcısı: KISAKU ITO CHIYOO UMEDA

Production Design by YOSHlRO MURAKI

Yapım Tasarımı YOSHIRO MURAKI

Production design by TAKEO KlMURA

Ürün tasarım: TAKEO KIMURA