English-Turkish translations for bystander:

görgü · görgü tanığı · seyirci, seyirci. · other translations

bystander görgü

Our informant, Yasmin Aragon, was shot and killed, as well as another innocent bystander.

Muhbirimiz Yasmin Aragon ve masum bir görgü tanığı da vurularak öldürüldü.

Those people are completely innocent bystanders.

O insanlar tamamen masum görgü tanıkları.

He's just an innocent bystander, a tween genius who loves sequins too much.

O masum bir görgü tanığı on yaşında, pulları çok seven dahi bir çocuk.

Click to see more example sentences
bystander görgü tanığı

Our informant, Yasmin Aragon, was shot and killed, as well as another innocent bystander.

Muhbirimiz Yasmin Aragon ve masum bir görgü tanığı da vurularak öldürüldü.

Those people are completely innocent bystanders.

O insanlar tamamen masum görgü tanıkları.

He's just an innocent bystander, a tween genius who loves sequins too much.

O masum bir görgü tanığı on yaşında, pulları çok seven dahi bir çocuk.

Click to see more example sentences
bystander seyirci, seyirci.

If you're just an innocent bystander, Changez, why were you hiding?

Sadece masum bir seyirci, Changez ise, neden gizleme edildi?

You're no innocent bystander, you're a liar.

Sen masum bir seyirci değilsin, bir yalancısın.

I want to be an innocent bystander!

Ben masum bir seyirci olmak istiyorum.

Click to see more example sentences