English-Turkish translations for byzantine:

Bizans · other translations

byzantine Bizans

Robin, if we use this much Byzantine fire we'll destroy everything.

Robin eğer bu kadar çok Bizans silahı kullanırsak, her şeyi yok ederiz.

Byzantine icons, statues of Buddha,

Bizans ikonları, Buda heykelleri

Busted, you Byzantine hack.

Yakalandın, seni Bizans salağı.