English-Turkish translations for cabbage:

lahana · other translations

cabbage lahana

There once was a woman who lived with her daughter in a cabbage garden.

Bir zamanlar bir kadın vardı. Bir lahana bahçesinde kızıyla birlikte yaşardı.

I'm gonna cut up some cabbage and greens and make coleslaw for tomorrow.

Biraz lahana ve yeşillik doğrayıp, yarın için lahana salatası yapacağım.

That's a splendid cabbage.

Bu harika bir lahana.

Click to see more example sentences