English-Turkish translations for cache:

depo · önbellek · other translations

cache depo

There's a hidden cache a couple of miles from here.

Buradan bir kaç kilometre mesafede gizli bir depo var.

Last time the rum runners used this island as a cache.

Geçen sefer rom kaçakçıları bu adayı depo olarak kullanıyorlardı.

The weapons cache is too far.

Silah deposu yer çok uzakta.

cache önbellek

This place was just a cache for addicts and beggars.

Burası tam bir önbellek oldu bağımlıları ve dilenciler için.

Misha, the cache is back.

Misha, önbellek geri döndü.