English-Turkish translations for cactus:

kaktüs · other translations

cactus kaktüs

Nothing but sand and rocks and cactus and blue sky.

Kum, kaya, kaktüs ve mavi gökten başka hiçbir şey yoktur.

When a cactus is that young, it is very vulnerable.

Bu kadar genç bir kaktüs çok savunmasız olur.

Cactus Flower, come in, please.

Kaktüs Çiçeği cevap ver lütfen.

Click to see more example sentences