English-Turkish translations for cafeteria:

kafeterya., kafeterya · yemekhane · kantin · other translations

cafeteria kafeterya., kafeterya

Do they have a cafeteria here?

Burada bir kafeterya var mı?

Got a cafeteria in there, right?

İçeride kafeterya var, değil mi?

Yes, I decided to change the cafeteria menu.

Evet, kafeterya menüsünü de değiştirmeye karar verdim.

Click to see more example sentences
cafeteria yemekhane

Look, two weeks ago, this thing happened in the cafeteria

Bakın, iki hafta önce, yemekhanede bir şey oldu.

Castle, I can't say what happened in the cafeteria or in Madison's bedroom yet.

Castle, ne yemekhanede ne de Madison'ın yatak odasında ne olduğunu söyleyemem.

Hmm. That and the free cafeteria food.

O ve yemekhaneden bedava yemek yemek.

Click to see more example sentences
cafeteria kantin

The cafeteria, eating, again.

Kantinde. Yine yemek yiyor.