English-Turkish translations for cagey:

kurnaz · ketum · other translations

cagey kurnaz

Now, this guy Braddock, a very smart, cagey boxer starts peppering me with light lefts.

Şimdi, bu çok zeki ve kurnaz boksör Braddock hafif sollarla bana vurmaya başlıyor.

You and your cagey phone calls.

Sen ve senin kurnaz aramaların!

He was too cagey, too smart.

Çok kurnaz, çok zeki biriydi.

Click to see more example sentences
cagey ketum

That's why you're acting so damn cagey.

O yüzden bu kadar ketum davranıyorsun.

You cagey little Pasadena homemaker, you.

Seni küçük, Pasadena'lı ketum ev kadını

You cagey genius.

Seni ketum dahi.

Click to see more example sentences