English-Turkish translations for cake:

pasta · kek · parça · çörek · kalıp · other translations

cake pasta

Wait a minute, baby, is this cake chocolate?

Bekle bir dakika, bebeğim, bu çikolatalı pasta mı?

It wasn't even good cake.

İyi bir pasta bile değildi.

This cake is delicious.

Bu pasta çok leziz.

Click to see more example sentences
cake kek

Just a cup of coffee and a small cake.

Bir fincan kahve ve küçük bir parça kek

Is there any cake?

Hiç kek var mı?

For goodness sake, let's eat some cake.

Tanrı aşkına, hadi biraz kek yiyelim.

Click to see more example sentences
cake parça

Just a cup of coffee and a small cake.

Bir fincan kahve ve küçük bir parça kek

It'll be a piece of cake, okay?

Bir parça kek olacak, tamam mı?

Don't be so serious. Go have a piece of cake.

Bu kadar ciddi olma. gidip bir parça kek al.

Click to see more example sentences
cake çörek

It's, like, a cake thing.

Bu çörek gibi bir şey.

Get him a cake.

Ona bir çörek al.

It ain't even for cake.

Çörek için bile değil.

Click to see more example sentences
cake kalıp

I have only two cakes for the entire platoon.

Bütün müfreze için sadece iki kalıbım var.

Sergeant, give Sergei a cake of soap!

Çavuş, Sergei'e bir kalıp sabun ver!