English-Turkish translations for calculate:

hesap · hesap yapmak · tahmin · planlamak · other translations

calculate hesap

I think there's a difference between a gamble and a calculated risk.

Sanırım arada bir fark var kumar ve hesaplanmış bir risk arasında.

What is all this tactical necessity and calculated risk?

Ne bu taktik ihtiyaç, hesaplanmış risk saçmalıkları?

That's an electric calculating machine.

Bu bir elektrikli hesap makinesi.

Click to see more example sentences
calculate hesap yapmak

I still can't do anything without a calculator.

Hâlâ hesap makinesi olmadan bir şey yapamam.

Uh, a computer is an automatic electronic apparatus for making calculations.

Bilgisayar hesap yapmak için kullanılan, otomatik elektronik bir aygıttır.

calculate tahmin

Then it calculates life expectancy.

Sonra da kalan tahmini ömrünü hesaplıyor.

calculate planlamak

He plans He calculates He minimizes risks

Planlıyor. Hesaplıyor. Riskleri en aza indirgiyor.