English-Turkish translations for calculation:

hesap · hesaplama · tahmin · other translations

calculation hesap

I think there's a difference between a gamble and a calculated risk.

Sanırım arada bir fark var kumar ve hesaplanmış bir risk arasında.

What is all this tactical necessity and calculated risk?

Ne bu taktik ihtiyaç, hesaplanmış risk saçmalıkları?

That's an electric calculating machine.

Bu bir elektrikli hesap makinesi.

Click to see more example sentences
calculation hesaplama

Actually, I've solved that problem, I've done the calculations, and they're here somewhere.

Aslında ben bu sorunu çözdüm. Yaptığım hesaplamalar burada bir yerde olmalı.

And then he made a new calculation, this time including invertebrates.

Ve sonra, bu kez omurgasızlar dahil olmak üzere yeni bir hesaplama yaptı.

Captain, warp pulse calculations are complete.

Kaptan, warp atım hesaplamaları tamamlandı.

Click to see more example sentences
calculation tahmin

Then it calculates life expectancy.

Sonra da kalan tahmini ömrünü hesaplıyor.