English-Turkish translations for calculator:

hesap makinesi · Hesaplama · hesap makinası · hesap cetveli., hesap cetveli · other translations

calculator hesap makinesi

All that little girl wanted was a calculator and a chance.

O küçük kızın tek istediği bir hesap makinesi ve bir şanstı.

This is just a plain calculator.

Basit bir hesap makinesi sadece.

You're Just a dwarf with a calculator.

Sen, elinde hesap makinesi olan bir cücesin.

Click to see more example sentences
calculator Hesaplama

Actually, I've solved that problem, I've done the calculations, and they're here somewhere.

Aslında ben bu sorunu çözdüm. Yaptığım hesaplamalar burada bir yerde olmalı.

And then he made a new calculation, this time including invertebrates.

Ve sonra, bu kez omurgasızlar dahil olmak üzere yeni bir hesaplama yaptı.

Captain, warp pulse calculations are complete.

Kaptan, warp atım hesaplamaları tamamlandı.

Click to see more example sentences
calculator hesap makinası

And then there's a calculator and an alarm clock.

Ve burada bir hesap makinası ve alarm.

This is an Asian calculator.

Bu bir Asya hesap makinası.

That way, it's a calculator.

Böyle, bir hesap makinası.

Click to see more example sentences
calculator hesap cetveli., hesap cetveli

He calculates everything with a slide rule.

Bir hesap cetveli ile her şeyi hesaplıyor.