English-Turkish translations for calendar:

takvim · ajanda · yıllık · other translations

calendar takvim

It says, uh some archaeologist named Indiana Jones found a new Mayan calendar today.

Diyor ki Indiana Jones adında bir arkeolog yeni bir Maya Takvimi bulmuş bugün.

What kind of calendar?

Ne tür bir takvim?

What a lovely calendar!

Ne kadar güzel bir takvim

Click to see more example sentences
calendar ajanda

No, this is the most detailed calendar I've ever seen.

Hayır, bu şimdiye dek gördüğüm en detaylı ajanda.

Well what's on the calendar for today?

Pekala bugün ajanda da ne var?

We found a calendar at Bergman's.

Bergman'ın evinde bir ajanda bulduk.

Click to see more example sentences
calendar yıllık

Lieutenant Provenza killed a suspect during this calendar year.

Komiser Provenza bu yıl içersinde bir şüpheliyi öldürdü.

They're doing a calendar this year.

Bu yıl bir takvim yapıyorlar.

This calendar, what, are they doing an all-geek theme this year?

Peki bu takvimi ne için yapıyorlar? Bu yıl gariplik teması işleniyormuş?

Click to see more example sentences