English-Turkish translations for calf:

buzağı · yavru · dana · baldır · other translations

calf buzağı

It's a little golden calf, Grandfather, with horns!

Büyükbaba, boynuzları olan küçük bir altın buzağı!

Ah, there he stands, fresh and young as a newborn calf.

İşte orada. Yeni doğmuş buzağı gibi taze ve genç.

This calf is black!

Bu buzağı siyah ama.

Click to see more example sentences
calf yavru

Mother and calf have learned a valuable lesson from Grandma.

Anne ve yavrusu, büyük anneden çok değerli bir ders aldı.

A year later, she comes back to Tonga with her perfect newborn calf.

Bir yıl sonra, Tonga yeni doğmuş mükemmel yavrusu ile birlikte geri dönüyor.

At just a week old, this white calf already weighs over a tonne.

Sadece bir haftalık, bu beyaz yavrunun ağırlığı şimdiden bir tonun üzerindedir.

Click to see more example sentences
calf dana

You've sold your soul for a golden calf!

Altın bir dana için ruhunu sattın sen!

Dreaming of some other head a calf's head in a vinegar sauce.

Başka bir kafa hayal ediyor Sirke soslu bir dana kafası

I am Stone Calf's woman.

Ben Kaya Dana'nın kadınıyım.

Click to see more example sentences
calf baldır

The guy has calf implants, Richard.

Adam baldır implantı yaptırmış Richard!

Strong biceps, well-developed thigh and calf muscles.

Biseps, bacak ve baldır kasları gelişmiş.

Calf that's great.

Baldır. Çok iyi.

Click to see more example sentences