English-Turkish translations for calfskin:

dana derisi · other translations

calfskin dana derisi

Someone gives you a calfskin wallet.

Biri size dana derisinden bir cüzdan veriyor.

Not Iike your father's made of calfskin, new.

Babanınkiler gibi değil Dana derisinden yapılmış, yeni.