English-Turkish translations for calibrate:

kalibrasyon · ayarlamak · other translations

calibrate kalibrasyon

Okay, Audrey. Ready for calibration.

Tamam Audrey, kalibrasyon için hazır.

Commence calibration of primary sensor arrays in five, four

Birincil sensör dizisi kalibrasyonu başlangıcına beş, dört,

Tosh, finish that calibration tomorrow morning.

Tamam! Tosh, kalibrasyonu yarın sabaha bitir.

Click to see more example sentences
calibrate ayarlamak

Who calibrated the primary inductors?

Birincil indüktörleri kim ayarladı?