English-Turkish translations for caller:

arayan · Arayıcı · misafir · other translations

caller arayan

And looks like our caller, well, he got everything he hoped for.

Ve bizim arayan, iyi gibi görünüyor, o her şeyi o umut var.

He wasn't the anonymous caller.

O isimsiz arayan değildi.

Sorry, madam, the caller stopped calling.

Özür dilerim hanımım, arayan kişi aramayı durdu.

Click to see more example sentences
caller Arayıcı

Yesterday, your caller bought himself a cell phone.

Dün, senin arayıcı kendine bir cep telefonu aldı.

caller misafir

Go ahead caller.

Devam et misafir.