English-Turkish translations for calligraphy:

kaligrafi · hat · hat sanatı · hattatlık., hattatlık · other translations

calligraphy kaligrafi

It's an ancient text so the calligraphy looks more primitive and older

Kaligrafi çok daha ilkel ve eski göründüğü için bu antik bir metin.

You have so much calligraphy and painting

Ne kadar çok kaligrafi ve resim var.

Calligraphy paper? Yeah.

Kaligrafi kağıdı mı?

calligraphy hat

Calligraphy and swordplay share the same principles

Hat ve Kılıç sanatları aynı prensipleri paylaşırlar.

I'm learning calligraphy.

Hat sanatı öğreniyorum.

calligraphy hat sanatı

Calligraphy and swordplay share the same principles

Hat ve Kılıç sanatları aynı prensipleri paylaşırlar.

I'm learning calligraphy.

Hat sanatı öğreniyorum.

calligraphy hattatlık., hattatlık

Calligraphy and swordplay are similar

Hattatlık ve Kılıç Sanatı benzerdir