English-Turkish translations for callous:

duygusuz · nasırlı · other translations

callous duygusuz

So he's a liar, a callous little zealot, just like every other oddball source.

Öyleyse o bir yalancı, duygusuz küçük bir yobaz. Tıpkı diğer tuhaf kaynaklar gibi.

That's a pretty callous response, Mr. Harper.

Bu çok duygusuz bir cevap, bay Harper. Hayır.

You're not cold and callous.

Sen soğuk ve duygusuz değilsin.

Click to see more example sentences
callous nasırlı

roughly in his calloused hands,

onun nasırlı ellerine bıraktı,