English-Turkish translations for callow:

acemi · toy · other translations

callow acemi

It's just my opinion, and what do I know, but I think it's a callow piece ofwriting.

Bu sadece benim fikrim. Ve ben ne biliyorum ki? Ama sanırım bu acemi işi bir yazı parçası.

Callow and coy.

Acemi ve çekingen.

callow toy

Callow." Callow is a label.

Toy." Bu bir yaftadır.