English-Turkish translations for caloric:

ısı · other translations

caloric ısı

It's true, Mr. Murphy presents challenges electrolyte balance lV, caloric maintenance possible pseudomonas infection.

Bu doğru, Bay Murphy elektrolit denge IV'i ısı onarımda olası tekil enfeksiyonları sunmaya çalışıyor.