English-Turkish translations for calve:

buzağılamak · other translations

calve buzağılamak

Pigs, cows, young and fresh calves.

Domuzlar, inekler, genç ve taze buzağılar.

I mean, it's the most perfect food for calves.

Yani, en mükemmel gıda ama buzağılar için.

Your calves have gone then?

Senin buzağılar gitmiş o zaman.