English-Turkish translations for camaraderie:

yoldaşlık., yoldaşlık · dostluk · arkadaşlık · other translations

camaraderie yoldaşlık., yoldaşlık

I haven't felt such camaraderie since socialist summer camp.

Sosyalist Yaz Kampı'ndan beri böyle yoldaşlık hissetmemiştim.

Redundant camaraderie or fulfilled potential?

Lüzumsuz yoldaşlık mı, yoksa potansiyelin mi?

So, friendship, camaraderie.

Yani, arkadaşlık, yoldaşlık.

Click to see more example sentences
camaraderie dostluk

Male camaraderie like Batman and Robin.

Erkek dostluğu işte, Batman ve Robin gibi.

Camaraderie, human connection, love, or just free beer.

Arkadaşlık, dostluk, aşk ya da sadece beleş bira.

More important, it instils a sense of camaraderie.

Daha da önemlisi, dostluk ve beraberlik hissini aşılıyor.

camaraderie arkadaşlık

Camaraderie, human connection, love, or just free beer.

Arkadaşlık, dostluk, aşk ya da sadece beleş bira.

So, friendship, camaraderie.

Yani, arkadaşlık, yoldaşlık.

What warm camaraderie?

Ne sıcak arkadaşlığı?