English-Turkish translations for cambodia:

Kamboçya · other translations

cambodia Kamboçya

Nicaragua, San Salvador, Cambodia, Angola, and Mexico.

Nikaragua, San Salvador Kamboçya, Angola ve Meksika'da.

Another Hindu temple in Cambodia mysteriously resembles a Mayan temple at Tikal.

Kamboçya'daki bir başka Hindu tapınağı Tikal'dekiyle gizemli bir biçimde benzerlik gösteriyor.

We think he's somewhere in Thailand, maybe Cambodia.

Tayland da bir yerlerde olduğunu düşünüyoruz, belki Kamboçya da.

Click to see more example sentences