came

I just came to see you because I've never seen a doctor before.

Ben sadece seni görmeye geldim çünkü daha önce hiç doktor görmemiştim.

But I came here for help because there are people here.

Ama yardım için buraya geldim, çünkü burada insanlar var.

Look, I'm sorry, dad, but something really important came up.

Bak üzgünüm baba, ama gerçekten önemli bir şey çıktı.

And when she came back, did she say anything about what happened?

Ve geri geldiğinde, ne olduğu hakkında, herhangi bir şey söyledi mi?

A man came to me and said "I found nice girl for you.

Bir adam bana geldi ve dedi ki "Sana güzel bir kız buldum".

He came back for more money, so you killed him.

Daha fazla para, için çok onu öldürdü O geri geldi.

Well, I saw her last night, and then she got into a car and never came back.

Ben onu dün gece gördüm. Sonra bir arabaya bindi ve bir daha da dönmedi.

He left the house one day and never came back.

Bir gün evi terk etti ve asla geri dönmedi.

That's why he came and that's why he's here.

O bu yüzden burada bu yüzden buraya geldi.

And that's why I came back. Because you don't have one. A home.

Ve işte bu yüzden geri döndüm, çünkü çünkü sizin bir eviniz yok.