English-Turkish translations for camel:

deve, develer · other translations

camel deve, develer

No, or maybe it's not Ebola and maybe it's not even camel pox.

Hayır, belki de Ebola değil ve hatta belki Deve Çiçeği bile değil.

He said The camel driver said: "The Water will be in the sea".

Dedi ki deve sürücüsü demişti ki, "Su denizin içinde olacak".

Goodbye, scorpions, camels, snakes, goodbye.

Hoşçakalın, akrepler, develer, yılanlar, hoşçakalın.

Click to see more example sentences