English-Turkish translations for camellia:

kamelya · other translations

camellia kamelya

Stands among the red camellias

Kırmızı kamelyalar arasında duruyor.

Nanine, I'll even have camellias.

Nanine, kamelya bile takacağım.

Are camellias flowers of pain?

Kamelyalar acının çiçeği mi?

Click to see more example sentences