English-Turkish translations for candlestick:

şamdan, şamdan. · mum, mumluk · other translations

candlestick şamdan, şamdan.

There's a pickle maker and a candlestick maker.

Bir turşu dükkanı ve bir şamdan dükkanı var.

Lawyers, teachers, poets, doctors, Professional equestrians, amateur equestrians A butcher, a baker, a candlestick maker

Avukatlar, öğretmenler, şairler, doktorlar profesyonel biniciler, amatör biniciler kasap, fırıncı, şamdan yapımcısı

What a sensual candlestick.

Ne şehvetli bir şamdan.

Click to see more example sentences
candlestick mum, mumluk

Who kills himself with a candlestick, all right?

Kim kendisini bir mum tutacağı ile öldürür?

He said, "The darkest place is under the candlestick!

Dedi ki; "En karanlık yer, mumun dibidir.