English-Turkish translations for cannon:

top · top atmak · savaş topu · Topçu · mil · other translations

cannon top

So, I built the best cannon, as a gift, to his majesty, the king's daughter.

Bu yüzden, bir hediye olarak Kralın kızı Majesteleri için en iyi topu inşa ettim.

No, you get a cannon

Hayır, bir top bulursunuz

Plasma cannon, now!

Plazma topu, şimdi!

Click to see more example sentences
cannon top atmak

So, selfish quitter, loose cannon, endangering our troops.

Yani bencil dönek, başıboş top, askerlerimizi tehlikeye atması.

Horse, foot, cannon.

At, piyade, top.

Cannon's ready to fire, sir.

Top atışa hazır, efendim.

cannon savaş topu

This is an ancient cannon!

Bu tarihi bir savaş topu!

To wage war, they want cannons.

Savaş açmak için top istiyorlar.

cannon Topçu

Cannon placements there and there, long and short range.

Topçu yerleri, orada ve orada, uzun ve kısa menzilli.

cannon mil

Cannon, I'm Misai, Miller's brother I came here for revenge

Bombardıman, Ben Misai, Miller'ın kardeşi intikam için geldim