English-Turkish translations for canny:

açıkgöz · uyanık · other translations

canny açıkgöz

He's canny as a fox, tough as a badger and crooked as a hillbilly's smile.

Bir tilki kadar açıkgöz, bir porsuk kadar sert ve bir köylü gülüşü gibi sahtekar.

canny uyanık

Not for everyone, but for the canny investor.

Herkes için değil, Sadece uyanık yatırımcılar için.