English-Turkish translations for canopy:

kubbe · gölgelik · örtü · other translations

canopy kubbe

Lofty terraces, open courtyards, domes, arches and canopied balconies abound with opulent comfort.

Geniş teraslar, açık avlular "kubbeler, kemerler, balkonlarla süslü rahat bir ortam.

And canopied balconies abound with opulent comfort.

kubbeler, kemerler, balkonlarla süslü rahat bir ortam.

I've always wanted a canopy bed.

Hep kubbeli bir yatak istemişimdir.

Click to see more example sentences
canopy gölgelik

It must be so exciting, living wild on the open range, happy and free, sleeping under a canopy of stars, every moment an adventure?

Bu çok heyecan verici olmalı, vahşi açık aralığı üzerinde yaşayan mutlu ve özgür, yıldız bir gölgelik altında, uyku her an bir macera?

And where's the cosmic canopy?

Ve kozmik gölgelik nerede?

So this is your canopy not bad.

Demek senin gölgeliğin bu Fena değil.

canopy örtü

Now, this green canopy is my palace And the rough ground my feather bed.

Artık bu yeşil örtü benim sarayım ve bu sert toprak kuş tüyü yatağım.

Under the forest canopy thrives a menagerie of weird and wonderful creatures.

Orman örtüsü altında, tuhaf bir hayvanat bahçesi ve harika yaratıklar gelişir.