English-Turkish translations for cantankerous:

huysuz · inatçı · geçimsiz · other translations

cantankerous huysuz

How's Dr. Keller's most cantankerous patient?

Dr. Keller'ın en huysuz hastası nasıllarmış bakalım?

Well, thanks anyway, you cantankerous son of a bitch.

Neyse, yine de teşekkürler, seni huysuz orospu çocuğu.

cantankerous inatçı

Cantankerous, I've never been.

İnatçı, hiç inatçı olmadım.

cantankerous geçimsiz

I wondered why the North was so cantankerous.

Ben de Kuzey neden bu kadar geçimsiz diyordum.