English-Turkish translations for canton:

Kanton · other translations

canton Kanton

Canton status for you would change nothing.

Kanton statüsü senin için, hiç bir şeyi değiştirmez.

Hsi-kuan, is Tien Ta still in Canton?

Hsi-kuan, Tien Ta hala Kanton'da mı?