English-Turkish translations for capacitor:

kapasitör · kondansatör · other translations

capacitor kapasitör

When Mr. Neelix returns with a second capacitor, I'Il improvise another.

Bay Neelix, ikinci bir kapasitör ile döndüğünde bir başka daha geliştireceğim.

As you can see, Dr. Kearns's basic unit consists of a capacitor a variable resistor and a transistor.

Gördüğünüz gibi Dr.Kearns'ün temel temel sistemi bir kapasitör bir değişken rezistans ve bir transistörden oluşmuş.

That's the design for a hybrid capacitor.

Bu hibrit bir kapasitör tasarımı. Hayır.

Click to see more example sentences
capacitor kondansatör

A large capacitor bank or some form of compression generator.

Büyük bir kondansatör kümesi. Bir çeşit sıkıştırma jeneratörü.

A bomb inside a bomb. it has a capacitor-relay detonator, double pull, double throw.

Bomba içinde bomba. Kondansatör röleli detonatörü var, çift çekimli, çift atımlı.

It has a capacitor-relay detonator, double pull, double throw.

Kondansatör röleli detonatörü var, çift çekimli, çift atımlı.