English-Turkish translations for cape:

pelerin · burun · other translations

cape pelerin

But remember Either you wear The Cape or The Cape wears you.

Ama sen mi pelerini giyiyorsun ya da pelerin mi seni giyiyor unutma.

Just another pretty boy in a cape to me.

Benim için sadece tatlı pelerinli bir çocuk.

Is that a cape?

Bir pelerin mi o?

Click to see more example sentences
cape burun

Six weeks ago I took Jen to Cape May for the long weekend.

Altı hafta önce Jen ve ben May Burnu'na hafta sonu için gitmiştik.

The Old Caledonia went down during a wild party off Cape Hatteras.

Eski Caledonia çılgın bir parti sırasında Hatteras Burnu açıklarında battı.

This is Africa's Cape peninsula.

Burası Afrika Burnu Yarımadası.

Click to see more example sentences